LEDEN 2018

    Podřipsko - schválený rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 08.01.2018                                                                                          sejmuto:

    Rozpočtové opatření 6

vyvěšeno: 26.01.2018                                                                                          sejmuto:

    Seznam rozpočtových opatření (č.6)

vyvěšeno: 26.01.2018                                                                                          sejmuto:

ÚNOR 2018

    SONO - závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 12.02.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - návrh rozpočtu na rok 2018/

vyvěšeno: 12.02.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2021/

vyvěšeno: 12.02.2018                                                                                          sejmuto:

BŘEZEN 2018

    ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Žádost o zveřejnění

vyvěšeno: 09.03.2018                                                                                          sejmuto:

    ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Aktualizovaný seznam

vyvěšeno: 09.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Návrh rozpočtu obce na rok 2018

vyvěšeno: 13.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Oznámení úřední desky Černouček (2-2018)

vyvěšeno: 13.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Obecní zastupitelstvo 29.3.2018 - oznámení o konání

vyvěšeno: 22.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Veřejná vyhláška ÚK

vyvěšeno: 27.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Schválený rozpočet obce Černouček na rok 2018

vyvěšeno: 30.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Oznámení úřední desky (3-2018)

vyvěšeno: 30.03.2018                                                                                          sejmuto:

DUBEN 2018

    Pozvánka na členskou schůzi SONO

vyvěšeno: 05.04.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - novinový článek (kompostárna SONO)

vyvěšeno: 05.04.2018                                                                                          sejmuto:

    Závěrečný účet obce Černouček 2017 - návrh

vyvěšeno: 13.04.2018                                                                                          sejmuto:

    Oznámení úřední desky (4-2018)

vyvěšeno: 30.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Zastupitelstvo obce - konání dne 30.04.2018

vyvěšeno: 23.04.2018                                                                                          sejmuto:

    FÚ pro Ústecký kraj - žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky

vyvěšeno: 25.04.2018                                                                                          sejmuto:

    FÚ pro Ústecký kraj - daň z nemovitých věcí na r. 2018

vyvěšeno: 25.04.2018                                                                                          sejmuto:

    FÚ pro Ústecký kraj - informace k dani z nemovitých věcí na r. 2018

vyvěšeno: 25.04.2018                                                                                          sejmuto:

    Závěrečný účet obce Černouček 2017 (schválený)

vyvěšeno: 30.04.2018                                                                                          sejmuto:

    Oznámení úřední desky (5-2018)

vyvěšeno: 30.04.2018                                                                                          sejmuto:

KVĚTEN 2018

    Podřipsko-návrh_Závěrečného účtu DSO za rok 2017

vyvěšeno: 14.05.2018                                                                                          sejmuto:

    Podřipsko-zpráva o přezkoumání hospodaření 2017

vyvěšeno: 14.05.2018                                                                                          sejmuto:

    Podřipsko-Pozvánka na VH 30.5.2018

vyvěšeno: 14.05.2018                                                                                          sejmuto:01.06.2018

    SONO - Průvodní dopis

vyvěšeno: 25.05.2018                                                                                          sejmuto:

    Zápis členská schůze SONO

vyvěšeno: 25.05.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - Informace o zveřejnění

vyvěšeno: 25.05.2018                                                                                          sejmuto:

ČERVEN 2018

Podřipsko - rozpočtové opatření č. 1/2018

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

Podřipsko - závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

Podřipsko RD Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

Podřipsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

Podřipsko - Zápis z VH konané dne 30.5.2018

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

    Ústecký kraj - dopis ke zveřejnění - obce

vyvěšeno: 07.06.2018                                                                                          sejmuto:

Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu ÚK 2019 - 2023

vyvěšeno: 07.06.2018                                                                                          sejmuto:

Zveřejnění Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2017

vyvěšeno: 07.06.2018                                                                                          sejmuto:

ZO Černouček - Oznámení konání dne 15.06.2018

vyvěšeno: 08.06.2018                                                                                          sejmuto:

0bec Černouček - Volby do ZO (informace o podávání kandidátních listin)

vyvěšeno: 09.06.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - rozpočtové opatření č.1

vyvěšeno: 15.06.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - seznam rozpočtových opatření 6/2018

vyvěšeno: 15.06.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - oznámení úřední desky 6/2018

vyvěšeno: 15.06.2018                                                                                          sejmuto:

ČERVENEC 2018

Obec Černouček - uzavírka pozemní komunikace 13.8.2018 - 20.8.2018

vyvěšeno: 31.07.2018                                                                                          sejmuto:

Svazek obcí Podřipsko - pozvánka na VH dne 14.8.2018

vyvěšeno: 31.07.2018                                                                                          sejmuto:05.08.2018

SRPEN 2018

Obec Černouček - Stanovení minimálního počtu členů OVK 2018

vyvěšeno: 06.08.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 23.08.2018                                                                                          sejmuto:

ZÁŘÍ 2018

Svazek obcí Podřipsko - Schválené rozpočtové opatření č. 2-2018

vyvěšeno: 31.07.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - Záměr prodeje pozemku (část.ppč 344-13)

vyvěšeno: 14.09.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - rozpočtové opatření č.2

vyvěšeno: 14.09.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - seznam rozpočtových opatření č.2

vyvěšeno: 14.09.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - oznámení úřední desky (09/2018)

vyvěšeno: 14.09.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - oznámení o době a místě konání voleb

vyvěšeno: 20.09.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - oznámení o konání ZO dne 2.10.2018

vyvěšeno: 21.09.2018                                                                                          sejmuto:

ŘÍJEN 2018

Obec Černouček - Zápis o výsledku voleb do ZO

vyvěšeno: 08.10.2018                                                                                          sejmuto:

Oznámení o konání Ustavujícího zasedání ZO Černouček

vyvěšeno: 08.10.2018                                                                                          sejmuto:

LISTOPAD 2018

Obec Černouček - Zápis z ustavujícího zasedání ZO Černouček

vyvěšeno: 07.11.2018                                                                                          sejmuto: