LISTOPAD 2016

     

rok 2010

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČERNOUČEK /prosinec 2010/

    1) - Územní plán Černouček - textová část

    2) - Odůvodnění ÚP Černouček - textová část

    3) - ÚP Černouček - výkresová část (1)

    4) - ÚP Černouček - výkresová část (2)

    5) - ÚP Černouček - výkresová část (3)

    7) - ÚP Černouček - výkresová část (4)

    8) - ÚP Černouček - výkresová část (5)

    9) - ÚP Černouček - výkresová část (6)

     

rok 2016

    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ STUDIE ČERNOUČEK

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - textová část

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 1

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 2

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 3

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 1a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 2a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 3a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 4a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 5a

     

rok 2017

    OZNÁMENÍ A SEZNAM VYVĚŠENÝCH A SCHVÁLENÝCH DOKUMENTU OBCE

aktualizováno: 15.11.2017

ÚNOR 2017

    Pozvánka na zasedání sněmu EL

vyvěšeno: 16.02.2017                                                                                           sejmuto:

    Návrh rozpočtu EL na rok 2017

vyvěšeno: 16.02.2017                                                                                           sejmuto:

    Schválený rozpočet svazku obcí Podřipsko na rok 2017

vyvěšeno: 20.02.2017                                                                                           sejmuto:

    Rozpočtový výhled svazku obcí Podřipsko na roky 2017-2021

vyvěšeno: 20.02.2017                                                                                          sejmuto:

BŘEZEN 2017

    Oznámení o zveřejnění a přístupnosti dle zákona č.250/200Sb.v platném znění

vyvěšeno: 06.03.2017                                                                                           sejmuto:

    Veřejná vyhláška MěÚ Roudnice nad Labem - přechodná úprava provozu na poz. komunikacích

vyvěšeno: 10.03.2017                                                                                           sejmuto:

    Obec Černouček - rozpočet na rok 2017 (návrh)

vyvěšeno: 13.03.2017                                                                                           sejmuto: 31.03.2017

    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

vyvěšeno: 16.03.2017                                                                                           sejmuto:

    Zastupitelstvo obce dne 31.3.2017

vyvěšeno: 22.03.2017                                                                                           sejmuto:12.04.2017

    Závěrečný účet obce Černouček 2016 (návrh)

vyvěšeno: 31.03.2017                                                                                          sejmuto: 19.05.2017

    Účetní sestava fin 12/16

vyvěšeno: 31.03.2017                                                                                          sejmuto: 16.04.2017

    Účetní sestava fin 03/17

vyvěšeno: 31.03.2017                                                                                          sejmuto: 16.04.2017

DUBEN 2017

    Obec Černouček - schválený rozpočet obce na rok 2017

vyvěšeno: 01.04.2017                                                                                          sejmuto:

    Informace k dani z nemovitostí (rok 2017)

vyvěšeno: 25.04.2017                                                                                          sejmuto:

    Informace o uzavírce na pozemní komunikaci (Mnetěš)

vyvěšeno: 25.04.2017                                                                                          sejmuto:

    Informace SONO

vyvěšeno: 27.04.2017                                                                                          sejmuto:

    Jednáni rady SONO

vyvěšeno: 27.04.2017                                                                                          sejmuto:

    Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 - návrh (Obec Černouček)

vyvěšeno: 28.04.2017                                                                                          sejmuto: 21.07.2017

KVĚTEN 2017

    Podřipsko - pozvánka na VH 25.5.2017

vyvěšeno: 10.05.2017                                                                                          sejmuto: 27.05.2017

    Zastupitelstvo obce 19.5.2017

vyvěšeno: 12.05.2017                                                                                          sejmuto: 27.05.2017

    Závěrečný účet obce Černouček 2016

vyvěšeno: 20.05.2017                                                                                           sejmuto:

    Obec Černouček - rozpočtové opatření č.1

vyvěšeno: 20.05.2017                                                                                           sejmuto:

    Obec Černouček - seznam rozpočtových opatření (č.1)

vyvěšeno: 20.05.2017                                                                                           sejmuto:

    SONO - prùvodní dopis

vyvěšeno: 26.05.2017                                                                                           sejmuto: 15.06.2017

    SONO - oznámení

vyvěšeno: 26.05.2017                                                                                           sejmuto: 15.06.2017

    Podřipsko - upravený rozpočet po změně č. 12/017

vyvěšeno: 26.05.2017                                                                                           sejmuto:

ČERVEN 2017

    Zveřejnění Střednědobého výhledu ÚK na 2018-2022 - dopis

vyvěšeno: 08.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Střednědobý výhled ÚK na 2018-2022

vyvěšeno: 08.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Závěrečný účet ÚK za rok 2016

vyvěšeno: 08.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Záměr o prodeji pozemku - obec Černouček

vyvěšeno: 12.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Obec Černouček - rozpočtové opatření č.2

vyvěšeno: 15.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Obec Černouček - seznam rozpočtových opatření (č.2)

vyvěšeno: 15.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Svazek obcí Podřipsko - oznámení

vyvěšeno: 20.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Svazek obcí Podřipsko - přezkoumání hospodaření

vyvěšeno: 20.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 - Podřipsko

vyvěšeno: 20.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Podřipsko - závěrečný účet 2016

vyvěšeno: 20.06.2017                                                                                           sejmuto:

    Podřipsko - závěrečný účet 2016 - podpis

vyvěšeno: 20.06.2017                                                                                           sejmuto:

ČERVENEC 2017

    Oznámení o konání ZO dne 21.7.17

vyvěšeno: 13.07.2017                                                                                           sejmuto: 30.07.2017

    Střednědobý výhled obce Černouček na r. 2018-2020 (schválený)

vyvěšeno: 22.07.2017                                                                                           sejmuto:

SRPEN 2017

    Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v obci Černouček

vyvěšeno: 03.08.2017                                                                                           sejmuto:

    Účetní sestava fin 06/17

vyvěšeno: 18.08.2017                                                                                           sejmuto: 04.09.2017

ZÁŘÍ 2017

    Zastupitelstvo obce Černouček (8.9.2017)

vyvěšeno: 01.09.2017                                                                                           sejmuto:

    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 05.09.2017                                                                                           sejmuto:

    Obec Černouček - rozpočtové opatření č.3

vyvěšeno: 12.09.2017                                                                                           sejmuto:

    Obec Černouček - seznam rozpočtových opatření(č.3)

vyvěšeno: 12.09.2017                                                                                           sejmuto:

ŘÍJEN 2017

    Oznámení o době a místě konání voleb

vyvěšeno: 03.10.2017                                                                                           sejmuto:

LISTOPAD 2017

    Veřejnávyhláška - OOP

vyvěšeno: 07.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Průvodní dopis k OOP

vyvěšeno: 07.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Zápis č.77 z jednání RSOP

vyvěšeno: 09.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Zápis č.77 z jednání RSOP - příloha (rozúčtování nákladů - kompostery)

vyvěšeno: 09.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (volby presidenta ČR)

vyvěšeno: 13.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Rozpočtové opatření č.4

vyvěšeno: 15.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Seznam rozpočtových opatření (č.4)

vyvěšeno: 15.11.2017                                                                                          sejmuto:

    ZO - oznámení o konání dne 24.11.2017

vyvěšeno: 16.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

vyvěšeno: 22.11.2017                                                                                          sejmuto:

    dopis - zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

vyvěšeno: 22.11.2017                                                                                          sejmuto:

    DSO Podřipsko - návrh rozpočtu 2018

vyvěšeno: 23.11.2017                                                                                          sejmuto:

    DSO Podřipsko - Pozvánka na VH dne 12.12.2017

vyvěšeno: 23.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Obec Černouček - záměr prodeje (příloha k zápisu ZO 19-17)

vyvěšeno: 24.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby presidenta ČR 2018

vyvěšeno: 28.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu pozemku (průvodní dopis)

vyvěšeno: 28.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu pozemku

vyvěšeno: 28.11.2017                                                                                          sejmuto:

    Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu pozemku (výzva)

vyvěšeno: 28.11.2017                                                                                          sejmuto:

PROSINEC 2017

    Svazek obcí Podřipsko - Závěr kontroly hospodaření za rok 2017

vyvěšeno: 04.12.2017                                                                                          sejmuto:

    SONO - oznámení o konání členské schůze dne 23.11.2017

vyvěšeno: 05.12.2017                                                                                          sejmuto:

    SONO - příloha k průvodnímu dopisu

vyvěšeno: 05.12.2017                                                                                          sejmuto:

    Zastupitelstvo obce - oznámení o konání dne 15.12.2017

vyvěšeno: 08.12.2017                                                                                          sejmuto:

    Rozpočtové opatření č.5

vyvěšeno: 15.12.2017                                                                                          sejmuto:

    Seznam rozpočtových opatření (č.5)

vyvěšeno: 15.12.2017                                                                                          sejmuto:

    Zásady rozp.provizoria na rok 2018

vyvěšeno: 15.12.2017                                                                                          sejmuto:

    Oznámení o místě a době konání volby prezidenta 2018

vyvěšeno: 28.12.2017                                                                                          sejmuto:

    SONO - žádost o zveřejnění rozpočtového opatření č.3

vyvěšeno: 29.12.2017                                                                                          sejmuto:

    SONO - Rozpočtové opatření č.3/2017

vyvěšeno: 29.12.2017                                                                                          sejmuto:

LEDEN 2018

    Podřipsko - schválený rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 08.01.2018                                                                                          sejmuto:

    Rozpočtové opatření 6

vyvěšeno: 26.01.2018                                                                                          sejmuto:

    Seznam rozpočtových opatření (č.6)

vyvěšeno: 26.01.2018                                                                                          sejmuto:

ÚNOR 2018

    SONO - závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 12.02.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - návrh rozpočtu na rok 2018/

vyvěšeno: 12.02.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2021/

vyvěšeno: 12.02.2018                                                                                          sejmuto:

BŘEZEN 2018

    ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Žádost o zveřejnění

vyvěšeno: 09.03.2018                                                                                          sejmuto:

    ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Aktualizovaný seznam

vyvěšeno: 09.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Návrh rozpočtu obce na rok 2018

vyvěšeno: 13.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Oznámení úřední desky Černouček (2-2018)

vyvěšeno: 13.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Obecní zastupitelstvo 29.3.2018 - oznámení o konání

vyvěšeno: 22.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Veřejná vyhláška ÚK

vyvěšeno: 27.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Schválený rozpočet obce Černouček na rok 2018

vyvěšeno: 30.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Oznámení úřední desky (3-2018)

vyvěšeno: 30.03.2018                                                                                          sejmuto:

DUBEN 2018

    Pozvánka na členskou schůzi SONO

vyvěšeno: 05.04.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - novinový článek (kompostárna SONO)

vyvěšeno: 05.04.2018                                                                                          sejmuto:

    Závěrečný účet obce Černouček 2017 - návrh

vyvěšeno: 13.04.2018                                                                                          sejmuto:

    Oznámení úřední desky (4-2018)

vyvěšeno: 30.03.2018                                                                                          sejmuto:

    Zastupitelstvo obce - konání dne 30.04.2018

vyvěšeno: 23.04.2018                                                                                          sejmuto:

    FÚ pro Ústecký kraj - žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky

vyvěšeno: 25.04.2018                                                                                          sejmuto:

    FÚ pro Ústecký kraj - daň z nemovitých věcí na r. 2018

vyvěšeno: 25.04.2018                                                                                          sejmuto:

    FÚ pro Ústecký kraj - informace k dani z nemovitých věcí na r. 2018

vyvěšeno: 25.04.2018                                                                                          sejmuto:

    Závěrečný účet obce Černouček 2017 (schválený)

vyvěšeno: 30.04.2018                                                                                          sejmuto:

    Oznámení úřední desky (5-2018)

vyvěšeno: 30.04.2018                                                                                          sejmuto:

KVĚTEN 2018

    Podřipsko-návrh_Závěrečného účtu DSO za rok 2017

vyvěšeno: 14.05.2018                                                                                          sejmuto:

    Podřipsko-zpráva o přezkoumání hospodaření 2017

vyvěšeno: 14.05.2018                                                                                          sejmuto:

    Podřipsko-Pozvánka na VH 30.5.2018

vyvěšeno: 14.05.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - Průvodní dopis

vyvěšeno: 25.05.2018                                                                                          sejmuto:

    Zápis členská schůze SONO

vyvěšeno: 25.05.2018                                                                                          sejmuto:

    SONO - Informace o zveřejnění

vyvěšeno: 25.05.2018                                                                                          sejmuto:

ČERVEN 2018

Podřipsko - rozpočtové opatření č. 1/2018

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

Podřipsko - závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

Podřipsko RD Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

Podřipsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

Podřipsko - Zápis z VH konané dne 30.5.2018

vyvěšeno: 02.06.2018                                                                                          sejmuto:

    Ústecký kraj - dopis ke zveřejnění - obce

vyvěšeno: 07.06.2018                                                                                          sejmuto:

Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu ÚK 2019 - 2023

vyvěšeno: 07.06.2018                                                                                          sejmuto:

Zveřejnění Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2017

vyvěšeno: 07.06.2018                                                                                          sejmuto:

ZO Černouček - Oznámení konání dne 15.06.2018

vyvěšeno: 08.06.2018                                                                                          sejmuto:

0bec Černouček - Volby do ZO (informace o podávání kandidátních listin)

vyvěšeno: 09.06.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - rozpočtové opatření č.1

vyvěšeno: 15.06.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - seznam rozpočtových opatření 6/2018

vyvěšeno: 15.06.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - oznámení úřední desky 6/2018

vyvěšeno: 15.06.2018                                                                                          sejmuto:

ČERVENEC 2018

Obec Černouček - uzavírka pozemní komunikace 13.8.2018 - 20.8.2018

vyvěšeno: 31.07.2018                                                                                          sejmuto:

Svazek obcí Podřipsko - pozvánka na VH dne 14.8.2018

vyvěšeno: 31.07.2018                                                                                          sejmuto:

SRPEN 2018

Obec Černouček - Stanovení minimálního počtu členů OVK 2018

vyvěšeno: 06.08.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 23.08.2018                                                                                          sejmuto:

ZÁŘÍ 2018

Svazek obcí Podřipsko - Schválené rozpočtové opatření č. 2-2018

vyvěšeno: 31.07.2018                                                                                          sejmuto:

Obec Černouček - Záměr prodeje pozemku (část.ppč 344-13)

vyvěšeno: 14.09.2018                                                                                          sejmuto: