ČERVENEC 2016

    Veřejná vyhláška - místní úprava provozu

    Plánek - místní úprava provozu

    ZO - konání dne 22.7.2016

SRPEN 2016

    Záměr pronájmu části pozemku 144/6

    Protokol o schválení účetní závěrky 2015

    Volby 2016

ZÁŘÍ 2016

    ZO - konání dne 16.9.2016

ŘÍJEN 2016

    volby 2016 do ZK Oznámení o době a místě konání voleb

LISTOPAD 2016

    Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipska

    Návrh rozpočtu Svazku obcí Podřipska na rok 2017

    Pozvánka na členskou schůzi SONO

    HospodařeníSONO 1/2016-9/2016

    Rozpočtové provizorium na rok 2017 SONO

    Pozvánka na 28.VH SONO

    Oznámení o konání ZO Černouček dne 18/11/2016

    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ STUDIE ČERNOUČEK

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - textová část

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 1

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 2

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 3

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 1a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 2a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 3a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 4a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 5a

PROSINEC 2016

    Dopis k návrhu rozpočtu ÚK na rok 2017

    Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

    Střednědobý výhled na roky 17-19

    Zastupitelstvo obce dne 16.12.2016

    Dílčí přezkoumání hospodaření obce dne 29.11.2016

    Zásady rozpočtového provizoria na rok 2017

ÚNOR 2017

    Pozvánka na zasedání sněmu EL

    Návrh rozpočtu EL na rok 2017

    Schválený rozpočet svazku obcí Podřipsko na rok 2017

    Rozpočtový výhled svazku obcí Podřipsko na roky 2017-2021

BŘEZEN 2017

    Veřejná vyhláška Měú Roudnice nad Labem - přechodná úprava provozu na poz. komunikacích

    Obec Černouček - rozpočet na rok 2017 (návrh)

    Oznámení o zveřejnění a přístupnosti dle zákona č.250/200Sb.v platném znění

    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

    Zastupitelstvo obce dne 31.3.2017

    Závěrečný účet 2016_návrh

    Závěrečný účet 2016

DUBEN 2017

    Informace o uzavírce na pozemní komunikaci (Mnetěš)

    Podřipsko - upravený rozpočet po změně č. 12017

    informace SONO

    jednani rady SONO

    Informace k dani z nemovitostí (rok 2017)