OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

    - vyhláška 02/2003  (Požární řád obce)

    - vyhláška 01/2005  (O nakládání s komunálním odpadem)

    - vyhláška 02/2005  (O pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství)

    - vyhláška 01/2011  (O místním poplatku ze psů)

    - vyhláška 02/2011  (O místním poplatku za užívání veřejného prostranství)

    - vyhláška 03/2011  (O místním poplatku za provozovaný VHP)

    - vyhláška 01/2012  (o zrušení vyhlášky 03/2001 O místním poplatku za provozovaný VHP)