Archiv dokumentů:

    Plánek - místní úprava provozu

    ZO - konání dne 22.7.2016

SRPEN 2016

    Záměr pronájmu části pozemku 144/6

    Protokol o schválení účetní závěrky 2015

    Volby 2016

ZÁŘÍ 2016

    ZO - konání dne 16.9.2016

ŘÍJEN 2016

    volby 2016 do ZK Oznámení o době a místě konání voleb

LISTOPAD 2016

    Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipska

    Návrh rozpočtu Svazku obcí Podřipska na rok 2017

    Pozvánka na členskou schůzi SONO

    HospodařeníSONO 1/2016-9/2016

    Rozpočtové provizorium na rok 2017 SONO

    Pozvánka na 28.VH SONO

    Oznámení o konání ZO Černouček dne 18/11/2016

    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ STUDIE ČERNOUČEK

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - textová část

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 1

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 2

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 3

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 1a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 2a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 3a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 4a

    Veřejná vyhláška - územní studie Černouček - příloha 5a

PROSINEC 2016

    Dopis k návrhu rozpočtu ÚK na rok 2017

    Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

    Střednědobý výhled na roky 17-19

    Zastupitelstvo obce dne 16.12.2016

    Dílčí přezkoumání hospodaření obce dne 29.11.2016

    Zásady rozpočtového provizoria na rok 2017

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

    - Zápis č.8/16 Zastupitelstva obce Černouček ze dne 26.2.2016

    - Zápis č.9/16 Zastupitelstva obce Černouček ze dne 31.3.2016

    - Zápis č.10/16 Zastupitelstva obce Černouček ze dne 20.5.2016

    - Zápis č.11/16 Zastupitelstva obce Černouček ze dne 22.7.2016

    - Zápis č.13/16 Zastupitelstva obce Černouček ze dne 18.11.2016

    - Zápis č.14/16 Zastupitelstva obce Černouček ze dne 16.12.2016