PAMÁTKY OBCE

 

Z minulosti se v obci uchovalo několik významných kulturně historických památek.

kostel svatého Bartoloměje

 Nad návsí v její východní části se na bývalém hřbitově tyčí pozdně barokní kostel svatého Bartoloměje. Neznáme důvody, které vedly patronátní úřad k tomu, aby starý románský kostel z roku 1311 byl zbořen a postaven nový, daleko větší, který měl reprezentovat bohatou faru. Nynější chrám byl zbudován v barokním slohu v letech 1769-1774  stavitelem  Antonínem Schmiedem z Menšího města Pražského a políry  Matějem Čičovským z Kostomlat pod Řípem a Jiřím Rechzieglem z Horních Beřkovic, nákladem hraběte Adama Hartiga z Horních Beřkovic, patrona chrámu. Stavba je charakteristická tím, že má vnitřní dělení na Podřipsku nezvyklé  a téměř ojedinělé. Spolu se špitální kaplí Svatého Josefa v Roudnici nad Labem je tento chrám poslední kopulovou stavbou Podřipska, přičemž roudnická kopule je rozměrů daleko menších. Budova je vystavěna z lámaného kamene a je orientovaná kněžištěm směrem k východu. Vnitřek chrámu je v lodi 17m dlouhý a 10,8 m široký.

 

Před branou kostela (dříve hřbitova) stojí socha svatého Jana Nepomuckého, který vede malého chlapce. Dílo pochází z 18. století. V roce 1999 byla socha odvezena, kompletně zrestaurována a znovu osazena na své původní místo.

 

Obecná škola v Černoučku

Dle záznamů v matrikách zdejší fary je zřejmé, že v již roce 1676 stávala nedaleko kostela stará školní budova. Nová škola zde byla postavena roku 1839. Třída zde byla původně  jedna. V roce1902 bylo povoleno zřízení a otevření 5. postupné třídy.

V roce 1957 proběhla celková oprava školy - (rozšíření schodiště, přestavba školského bytu).

V roce 1989 byla provedena oprava fasády budovy. Byla dokončena úprava dvora a zahrady. Blížilo se výročí 15O-ti let od založení školy. Na budovu byla osazena pamětní deska připomínající zdejší působení spisovatele J. V. Plevy, který zde učil v letech 1929 - 1930.Oslava se konala 9. 9. 1989 za velké účasti místních i okolních občanů.

Školní rok 1994 - 1995  byl však pro školu rokem posledním. Učilo se zde pouhých 8 žáků. V lednu 1995 bylo na školském úřadě v Litoměřicích rozhodnuto o dočasném přerušení výuky.